Τόπος

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.

Χάρτης τοποθεσίας του Συνεδρίου: