Πρόγραμμα

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργάνωσαν σε συνεργασία με την Boussias Επικοινωνίες το Στρατηγικό Συνέδριο:

ATHENS INVESTMENT FORUM: Ο Ρόλος των Χρηματιστηρίων στη μελλοντική ανάπτυξη.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.