Διοργανωτές

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με την Boussias Επικοινωνίες το Στρατηγικό Συνέδριο:

Athens Investment Forum: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

Η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισηγμένων (European Issuers) και συμμετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο καθώς και σε όλες τις επιμέρους επιτροπές της και συγκεκριμένα στις “legal”, “small issuers”, “accounting, auditing & financial” και “internal control & risk management”.  Η European Issuers εκπροσωπεί άνω των 8.400 Ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιρειών.

Προφίλ ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.

eneiset_logo_gb1Η ΕΝΕΙΣΕΤ εκπροσωπεί τα μέλη της, διαμορφώνει τις θέσεις και τις προτάσεις των εισηγμένων επί θεμάτων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Κεφαλαιαγοράς, των αρμοδίων Υπουργείων και των Ευρωπαϊκών φορέων γενικότερα.  Αντικείμενό της είναι η μελέτη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, των Ελληνικών Νόμων, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου καθώς και ανάλογα θέματα που προκύπτουν από τις ΗΠΑ.

Προσπάθειά της είναι όλες οι κανονιστικές αλλαγές που παρουσιάζονται από αυτούς τους φορείς να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα το κόστος των  εισηγμένων εταιρειών.  Είναι γνωστό ότι οι εταιρείες του Δυτικού κόσμου έχουν να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τον Ασιατικό κόσμο που επιβάλλει πολύ ελαφρύτερους κανονισμούς στις δικές του εταιρείες.

Οι δραστηριότητες της ΕΝΕΙΣΕΤ παρουσιάζονται τακτικά στην ιστοσελίδα www.eneiset.gr, μαζί με όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα (Οδηγίες, Νόμοι κλπ.) που αφορούν τις εισηγμένες.

Προφίλ Ι.Ε.Α.

iea_250_pscΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) είναι ένας Οργανισμός Φυσικών και Νομικών Προσώπων που δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, με κύριο σκοπό του την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και την ενεργοποίηση των πολιτών μέσω του εθελοντισμού για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Στελεχώνεται από εθελοντές-πρόσωπα, με υψηλό επίπεδο πιστοποίησης και πολυετή εμπειρία στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με κοινό γνώρισμα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Απευθύνεται σε Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Φορείς, Νομικά αλλά και Φυσικά Πρόσωπα, στα οποία δίνει την δυνατότητα μέσα από την εγγραφή τους ως μέλη, να χρησιμοποιούν ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εντός του πλαισίου της ενεργής συμμετοχής και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, αποκομίζοντας παράλληλα σημαντικά οφέλη.

Προάγει την επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη των μελών του, την επαγγελματική και επιχειρηματική ενδυνάμωσή τους, παρέχοντας συμβουλευτική αρωγή, εντός του πλαισίου επίτευξης των σκοπών του.

Στο Μητρώο των μελών του, έχουν ενταχθεί πολλές εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.

Προφίλ Βοussias Communications

boussias_270_whiteΗ Βοussias communications είναι ο Οργανισμός Επικοινωνίας με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας και με μεγάλη αποδοχή στην ελληνική αγορά: επαγγελματίες όλων των βαθμίδων στις δυναμικές αγορές του marketing, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, του IT management, της τραπεζικής διοίκησης, των πωλήσεων, της οικονομικής διαχείρισης, του οργανωμένου λιανεμπορίου και από το 2011 των κλάδων της μόδας και της υγείας, στηρίζονται στα πρωτοποριακά περιοδικά Marketing Week, HR Professional, Νet Week, Banker’s Review, CFO Agenda και Σελφ Σέρβις, Fashion Daily, Health Daily, για τη σε βάθος κάλυψη των αναγκών τους σε ειδησεογραφία, ανάλυση αγορών και ανάπτυξη απόψεων.

Από τον Ιανουάριο του 2012 η εταιρεία διεισδύει δυναμικά και στο χώρο των ξενοδοχείων-εστιατορίων αλλά σε αυτόν της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την απόκτηση των περιοδικών Hotel & Restaurant και Plant Management.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης δυναμικά στην παραγωγή και διοργάνωση επαγγελματικών συνεδρίων και βραβείων, έχοντας διοργανώσει περισσότερα από 180 τα τελευταία 10 χρόνια.

Δείτε περισσότερα για τους διοργανωτές και τους συνεργάτες του συνεδρίου: