Σωκράτης Λαζαρίδης

Lazaridis_170Διευθύνων Σύμβουλος – Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο Σωκράτης Λαζαρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, είναι μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου.

Στον Όμιλο εργάζεται από το 1994 σε διάφορες θέσεις στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στην εταιρεία «Ανάπτυξη Συστημάτων & Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.» και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Παραγώγων και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων.

Επίσης, υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Link Up Markets και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE).