Σπύρος Κυρίτσης

spyros_kyritsis_170Ο Σπύρος Κυρίτσης είναι μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ και αιρετός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) από τον περασμένο Ιανουάριο.

Υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΣΜΕΧΑ από το 2011, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ την περίοδο Μάιος 2012 – Ιανουάριος 2014. Είναι επίσης διορισμένο μέλος του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997-2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είτε ως Δ/ντης Συναλλαγών , είτε ως Δ/ντης Εισηγμένων Εταιριών.

Την περίοδο 2006 -2013 εργάσθηκε ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Οι τομείς των αρμοδιοτήτων του ήταν η ανάπτυξη  των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες του δικτύου και η ανάπτυξη της υπηρεσίας personal banking στο δίκτυο της τράπεζας.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School.