Γεωργία Μουρλά

Georgia_Mourla_170Διευθύντρια Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Εκδοτριών – Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Γεωργία Μουρλά είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Εκδοτριών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών» από το Μάιο του 2011.

Εργάστηκε πάνω από 25 χρόνια σε επιχειρήσεις παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, φθάνοντας το επίπεδο του Partner στο Management Consulting Services Division στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers& Επικεφαλής των υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στην εταιρεία Planet Ernst&Young στην Αθήνα. Είναι εξειδικευμένη στη στρατηγική, διαχείριση αλλαγών, αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών και ομίλων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Έχει Άδεια Ορκωτού Λογιστήτόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα (είναι Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της Ουαλίας και του Σώματος Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα) και είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Scienceστη Χημεία από το King’s College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.