Αθανάσιος Κουλορίδας

Athanasios_kouloridas_170Διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Athens Business Lawyers,  Λέκτορας εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και νομικός σύμβουλος στην Ένωση Εισηγμένων Εταιριών και στο Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Είναι μέλος διαφόρων ομάδων ειδημόνων και εργασίας και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εμπορικό δίκαιο (LL.M., Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999), στο δίκαιο και τη λογιστική (M.Sc. in Law and Accounting, London School of Economics, 2000) και διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) στο εταιρικό χρηματοοικονομικό δίκαιο (εξαγορές) (London School of Economics, 2004).

Έχει πλούσιο έργο στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή στο χρηματοοικονομικό δίκαιο και εταιρικό δίκαιο στα οποία και εξειδικεύεται.