Παναγιώτης Γ. Δράκος

PGDr Photo_170Νυν Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών. Μέλος ΔΣ της European Issuers (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Εισηγμένων Εταιρειών), του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, του Συλλόγου Αποφοίτων του Harvard University καθώς και του Harvard Business School.

Πρώην Μέλος των δύο Δ.Σ. τους, Διευθύνων Σύμβουλος, Elig Sarl, και Corporate Finance, Drexel, Burnham, Lambert, Paris, France. Μέλος της Ομάδας Εργοδοτών, ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες. Πρώην Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ και του ΙΟΒΕ. Μέλος ΔΣ, ΕΛΟΤ, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Πρώην Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Εταιρειών Π. Γ. ΔΡΑΚΟΣ – ΙΖΟΛΑ ΑΒΕ.